Neler Yapıyoruz...

Kurumsal
Tasarım

Baskılı
Evraklar

Promosyon
Ürünleri

İnternet
Teknolojileri

Açık Hava
Reklamcılık

Organizasyon
Hizmetleri

KURUMSAL KİMLİK TASARIMI

Kurumsal Tasarım

Size ait olan -en ufak bile olsa- herhangi bir dokümanı vb. gördüklerinde akla ilk sizin gelmenizi ve sizi hatırlamalarını sağlıyoruz.

Tutarlı olmanızı sağlıyoruz.

Kurumsal kimlik, grafik tasarımın geniş çalışma yelpazesinin önemli bir parçasıdır. Amblem (logo) ve logotype çalışmalarıyla ortaya çıkan kimlik, kurumları birbirinden ayrıştırır nitelikte ve özgün olmalıdır. Özgün bir kimlik, insanların görsel zekasında yer ederek zamanla tercih edilir bir konuma gelir. Bu süreçte, kimliğin insanlar üzerinde etkisi ortaya çıkar ve bununla beraber markaya yönelik tepki doğar. İşte bu tepki de markalaşma olarak adlandırılır. Oluşan markanın temelinde ise kurumsal kimlik tasarımı yatar.